top of page

Coaching 

Coaching on võimaluste loomise kunst ja koostöö, et jõuda soovitud tulemusteni.

Coaching professionaalne sessioon/sessioonid sobivad suurepäraselt erinevateks olukordadeks nagu näiteks:​

Selgus ja valik (üks sagedasemaid seisundeid on ebaselgus, teadmatus, mis põhjustab edasilükkamist ja kahtluseid). 

Eesmärkide seadmine ja elluviimine (üks sagedasemaid seisundeid on rabelemine ja rahulolematus, mis viib ebakindlusesse ning kurnab meelt ja vaimu). Eneseareng ja  enesemeisterlikkus (üks sagedasemaid seisundeid on elukogeustest loodud pilt endast e. enesehinnang ning tähendused, mida oleme neile andnud. Kui on tulnud enesearengus uus tasand, ehk aeg Ennast rohkem omaks võtta ja luua endast ning oma elust uus lugu, on meie sessioonidel kindel suund ja eesmärk. 

Cochingu sessioonid aiatavad nihutada sisemisi piire, muuta uskumusi ning teadvustada nähtamatut. Suurepäraselt sobivad coachingu sessioonid juhtidele, kes seisavad silmitsi keerukate olukordadega või soovivad karjääriredelil liikuda või avardada oma võimeid eestvedajana või juhina.

Coaching sessioonide teemaks võivad olla erinevad sisemised vastupanud, käitumisharjumused, reaktsioonid ning hirmud. 

 

Coaching sobib ka gruppide/meeskondade arenguvahendiks, et lahendada ebakõlasid ja saavutada kokkuleppeid. 

Coaching sessioonid on alati tulemuslikud!

Iga sessiooni kestvus on 60 minutit ja gruppide puhul 90 minutit. 

Parima tulemuse saavutamiseks soovitan 2-6 kuulist koostööd. 

Coaching programmid

bottom of page