Eestvedaja oskused

Juhile, kes soovib arendada juhtimise kompetentse ja nii, et need oleksid automaatsed tegevused.

 

Juhendamine, tagasiside, motiveerimine, suhtlemine, inspireerimine, konfliktide lahendamine, delegeerimine, otsustamine,

kuulamine, eesmärgistamine, meeskonnatöö, tegevuste elluviimine, mõtlemis oskus, ajajuhtimine jne.

 

Parim tulemus: Tugevdad oma juhipositsiooni. Oled kujundanud parimad töövõtted, mis loovad tulemuslikkust. Rõõm ja rahulolu läbimurdest.

Programmi raamistik

  • Keskendume muutustele käitumises, et arendada vajalikke tegevusi juhtimises ja saavutada ootuspäraseid tulemusi.

  • Avardame vaatenurki ja tegeleme piiratud uskumustega.