top of page

Acerca de

„Mõtteviis ja mõtlemine“

Miks tasub kaaluda mõtteviisi ja mõtlemisoskuste arendamise koolitust ja coachingut oma personalile?

Juht, kes jääb uskuma arvamusi ja vaatepunkte ei kasuta ära oma inimeste potentsiaali

Juht, kes murdub teiste raskusest ei ole võimeline saavutama tulemusi

Juht, kes lükkab edasi otsuseid ja ei tee valikuid seisab paigal

 

Mõtlemine mõjutab otseselt seda, kuidas me tunneme, otsustame, käitume ning milliseid tulemusi me saavutame. Seetõttu on mõtlemisoskuste arendamine oluline nii individuaalse sooritusvõime kui ka meeskonna heaolu ja saavutamise seisukohalt.

Mõtlemise teema on lai ja mitmekülgne ning pakub võimalusi seda käsitleda erinevate nurkade alt. Saame seda teemat käsitleda tööks vajaminevate ülesannete edukaks täitmiseks, üksteisega läbisaamise soodustamiseks kui ka toetavate hoiakute kujundamiseks. 

Oskus oma mõtlemist kasutada, on isikliku potensiali seisukohalt määrava tähendusega! 

Töökeskkondades kulub palju energiat just mõtete, arvamuste ja tunnete üle võideldes

Erinevates töökeskkondades on vajalik erinev mõtlemisoskus. Kriitiline mõtlemine aitab eristada arvamusi ja fakte, samas kui loov mõtlemine võimaldab luua uusi lahendusi. Töökeskkondades kulub palju energiat just mõtete, arvamuste ja tunnete üle võideldes. Usun, et koolituse käigus on võimalik muuta olukorda, kus niinimetatud hukka mõistnud exeli inimesi või siis loovaid ja impulsiivseid inimesed saavad ühtse arusaama ja õpivad üksteise mõtlemise tüüpe paremini mõistma, et luua suuremat väärtust.

Minu koolituste eesmärk on aidata luua ühtne arusaam erinevate mõtlemisviiside vahel, et parandada meeskonnatööd ja luua suuremat väärtust. Lisaks keskendume hoiakute ja ellusuhtumise rollile, mis määrab suuresti meie saavutused ja motivatsiooni.

Las ma jagan teiega üht näidet sellest, kuidas hoiakute ja ellusuhtumise mõtteviis ja mõtlemine väljenduvad töökeskkonnas. Inimene ei ole tema mõtlemine aga ta saab selleks mida ta mõtleb ning see määrab, mis on tema jaoks võimalik. 

Üks töötaja tuleb iga päev kontorisse ja näeb takistusi pea kõikjal. Ta muretseb pidevalt selle üle, kuidas hakkama saada päevaste tööülesannetega. Peamiselt kuuled teda nurisemas või muretsemas. Tüüpiline lause on see, et aeg pole piisavalt ja nii palju on teha. Sageli on ta õlad norgus ning näiliste tegevustega ülekoormatud. Harva on ta avatud uute asjade õppimisele, sest tal lihtsalt pole aega.

Teine töötaja astub samasse keskkonda ning näeb seal võimalusi enesearenguks. Ta otsib pidevalt uusi viise õppimiseks ja oskuste rakendamiseks, väljendades samal ajal vabalt oma talenti ja panust. Tema soov on toetada iseenda, meeskonna ja ettevõtte tulemusi ning teha asju paremaks. Ta on optimistlik ja energiat jagub kõigile.

Kolmas töötaja keskendub aga ainult rutiinsetele ülesannetele, ta ei  pööra erilist tähelepanu võimalikele muudatustele või väljakutsetele. Ta tudub apaatne ning on valmis tegema ära täpselt nii palju, kui talle on mugav.  

Usun, et saame pakkuda tööriistu ja taipamist, et inimene ise oma mõtteviisi näeks ja muudaks. 

 

Mõtteviisi ja mõtlemise teema käsitlemise eesmärk on aidata juhtidel ja personalil tervikuna saavutada paremaid tulemusi läbi toetava mõtlemise ja positiivse ellusuhtumise. 

Millistel juhtudel on seda koolitust hea tellida:

Kui sooritusvõime on madal 

Inimesed tunnevad ebamugavust ja hirmu 

ettevõte ei saavuta seatud eesmärke/ kasvu 

Kui soovid rohkem infot koolituste ja coachingu võimaluste kohta, võta minuga  julgelt ühendust!

 

Aitäh, et võtsid aega minuga tutvumiseks!

.

bottom of page