Acerca de

Juhile

                                                                                                      

Tugevdada oma juhipositsiooni - suurem enesekindlus, suurem mõjusus, autentsus.

Parem eneseteadlikkus (emotsionaalne, sotsiaalne ja spirituaalne intelligentsus) - enesejuhtimine, empaatiavõime ja suhete loomine.

Paremad oskused inimeste juhtimiseks - juhendamine, tagasiside, motiveerimine, suhtlemine, inspireerimine, konfliktide lahendamine.

Keeruliste suhete juhtimine; Muudatuste juhtimine.

Stressijuhtimine, suurem vastupidavus ja heaolu.

Meeskonnatöö oskused - juhendamine, tõhus delegeerimine, tulemuslikkuse juhtimine.

Oskus luua vajalikke võrgustike ning arendada oma ärioskuseid.

Teemad millega kõige enam pöördutakse

Personaliseeritud juhtimine

Teeme juhtimine targemaks mitte raskemaks!

Eestvedaja oskused

Juhile, kes soovib arendada juhtimise kompetentse ja nii, et need oleksid automaatsed tegevused.

Sisselamine

Juhile, kes soovib elada kiirelt uude ettevõttesse või uuele ametikohale ning olla tulemuslik juba 101 päeval.

ZEN - coaching

Juhile, kes vajab harmooniat ja õnnetunnet ning soovib läbipõlemisest ennetada/tervendada.

Palun edasta oma küsimus. 

Tänan! Olen sinu teate kätte saanud ning võtan õige pea ühendust.