top of page

Juhtimiscoaching

Professionaalne 1:1 koostöö isiklike eesmärkide saavutamiseks ja enesemeisterlikkuseks.

Juhtimiscoachingu koostöö pakub toetavat platvormi juhtimisoskuste arendamiseks ja isiklikuks kasvuks. Koostöö peamiseks väljundiks on märkimisväärsed tulemused nii töö- kui ka isiklikus elus.

Koostöö käigus jälgime me sinu arengut ja muutust, emotsionaalset seisundit, motivatsiooni ja võimalikke väljakutseid isiklikus ja tööelus ning nende mõju sinu eesmärkide saavutamisele. See on programm, kus tuled kohale iseenda jaoks ja oled iseenda teejuht.

Koostööraamistik

 

Soovituslik koostööaeg: 3-12 kuud/ kohtumised 2-4X kuus/ iga sessioon, on 60 minutit

Koostöö algus ja eesmärkide seadmine

 

Alustame koostööd, seades selged eesmärgid ja selgitades välja ootused mõlemapoolseks edukaks koostööks. Loome individuaalse tegevuskava, mis hõlmab samm-sammult tegevusi eesmärkide saavutamiseks. Iga kohtumise järel määratakse kindlaks järelmeetmed ja ülesanded, mis aitavad edasi liikumist toetada.

Regulaarsed kohtumised

 

Kohtumised toimuvad regulaarselt vastavalt kokkulepitud graafikule, kus iga sessioon kestab 60 minutit. Igas kohtumises keskendutakse konkreetsetele teemadele ja väljakutsetele, tagades efektiivse ja sihipärase koostöö.

Toetus ja tagasiside

 

Tagasiside on oluline osa meie koostööst, aidates hinnata edusamme, tuvastada takistusi ning vajadusel kohandada lähenemist vastavalt arengule. Pakun regulaarset tuge ja tagasisidet, mis toetab teie arengut ja aitab saavutada seatud eesmärke.

 

Hindamine ja jätkustrateegiad

 

Hindame süsteemselt koostöö edukust ja eesmärkide saavutamist ning kohandame vajadusel tegevuskava ja lähenemist vastavalt saavutatud tulemustele ja muutunud vajadustele.

Konfidentsiaalsus

 

Tagan kõrge konfidentsiaalsuse kõikide kohtumiste ja jagatud teabe osas, luues turvalise keskkonna avatud aruteludeks ja isiklikuks arenguks.

Lõpetamine ja kokkuvõte

 

Koostöö lõppedes viime läbi kokkuvõtva kohtumise, kus hindame koostöö tulemusi ja saavutatud arengut ning annan soovitusi ja ressursse jätkusuutliku arengu ja edasise enesetäiendamise jaoks.

 

Koostöö kasu

 

  • Sisemiste blokeeringute ja väljakutsete ületamine.

  • Ankurdatud uued oskused ja toetav mõtteviis.

  • Sead eesmärgid, mis annavad energiat ja millel on tähendus.

  • Saavutad eesmärke.

  • Unikaalne juhtimisstiil ja enesekindlus.

  • Toetavad suhted ja muudetud harjumused.

 

Sihtgrupp

Koostööprogramm on mõeldud juhtidele, kellel on kõrge saavutusvajadust ning on pühendunud isiklikule ja professionaalsele arengule. Edukaks koostöö eeldab tahet muutuda.

 

Miks valida Juhtimiscoaching minuga?

Koostöö sünergia

 

Koostöö on kohandatud vastavalt sinu unikaalsetele vajadustele, eesmärkidele ja väljakutsetele ning prioriteetidele. Tagan, et programm sobib ideaalselt sinu arenguplaaniga.

Professionaalne tugi

 

20+ aastat kogemust inimeste arengu ja edu toetamisel, pakun sulle sügavat professionaalset tuge ja juhendamist.

Kestev mõju

 

Igal sessioonil on selge siht ja tulemus ning iga saavutatud areng on kestev ja mõjus. Tagame, et saavutused koos minuga aitavad sul jätkusuutlikult kasvada ja areneda.

Pühendumine iseenda arengule

 

Kui oled valmis skaalal 1-10 vähemalt 7 palli ulatuses pühenduma oma arengule ja kasvule, siis see koostöö on just sinu jaoks loodud. Võta ühendust, et alustada oma isiklikku arengu- ja kasvureisi koos minuga!

bottom of page