top of page

Juhtimisoskused

Juhile, kes soovib arendada inimeste juhtimise võimet. Programmi viin läbi üks ühele või kuni 10 liikmelise grupiga.

 

Juhendamine, tagasiside, motiveerimine, suhtlemine, inspireerimine, konfliktide lahendamine, delegeerimine, otsustamine,

kuulamine, eesmärgistamine, meeskonnatöö, tegevuste elluviimine, mõtteviis, ajajuhtimine jne.

 

Parim tulemus: Tugevdad oma juhipositsiooni ja oled tõhus. Kujundad parimad töövõtted, mis aitavad luua inspireerivat töökeskkonda ja kvaliteetseid tulemusi. Rõõm ja rahulolu läbimurdest.

Koostöö alustamine, raamistik ja lõppemine

  • Sissejuhatav kohtumine mille käigus määratleme oma koostöö ja sobivuse. 

  • Igal kohtumisel käsitleme ühte juhtimisoskust selle praktiseerimist ning tegeleme tagajärgede ja vastupanuga.  

  • Kohtumistel teeme kokkuvõtteid õpitu kohaldamisest, saavutatud eesmärkidest ja kokkulepitud ülesannete täitmisest.   

  • Kohtume iga kahe nädala tagant, mis võimaldab kohtumiste vahelisel ajal eesmärke ellu viia ja ülesandeid täita. Oluline on püüda jääda sellesse ajakavasse, et säilitada hoogu ja optimeerida koostööst saadavat kasu.

  • Kohtumise aeg kuni 2h (sõltub grupi suurusest).

  • Koostöö pikkus on 1-6 kuud sõltuvalt eesmärkidest ja juhtimisalasest ettevalmistusest.

  • Koostööd iseloomustab olukordade ümberkujundamine, väljakutsed ja tugi.

  • Koostöö lõppedes analüüsime tulemusi ning teeme kokkuvõtted.

bottom of page