top of page

Konsultatsioon ja nõustamine

Koostöös saame leida sihid ja lahendused, mis toetavad teie ettevõtte edukat arengut.

Minu konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste eesmärk on pakkuda spetsialiseeritud toetust, et lahendada konkreetseid kitsaskohti klienditeeninduses, müügis ja juhtimises või avardada võimalusi ettevõtte kasvuks.

Koostööraamistik

 

Soovituslik koostööaeg: 3-18 kuud.

Hetke seisu analüüs ja eesmärkide määratlemine

Alustame koostööd põhjaliku analüüsiga teie ettevõtte praegusest olukorrast, sealhulgas ärimudelitest, väljakutsetest ja võimalustest. Seejärel täpsustame koos eesmärgid ja määratleme soovitud seisundi, mille poole püüelda. Kaardistame koos koostöövõimalused ning esitame ettepanekud eesmärkide saavutamiseks.

Strateegilise plaani väljatöötamine

Koostöös töötame välja strateegilise plaani, mis sisaldab selgeid ja mõõdetavaid eesmärke, tegevuskava ning ressursse ja meetodeid nende eesmärkide elluviimiseks. Kogu koostöö on fikseeritud koostööprojektis, et tagada edukas tulemus ning jälgida protsessi mõju.

Nõustamine ja toetus

Vastavalt kokkulepitud strateegilisele plaanile pakun regulaarset spetsialiseeritud nõustamist ja toetust tegevuste elluviimisel ning vajadusel kohandamisel.

Arengu jälgimine ja hindamine

Korraldame regulaarseid kohtumisi, et hinnata plaani elluviimist ja tulemusi ning analüüsida vajalikke muudatusi ja kohandusi.

 

Konfidentsiaalsus

Kogu koostöö on konfidentsiaalne ning kõik andmed kogu koostööst on rangelt kaitstud.

Kasulikkus

Selgus: Koostöö sessioonid aitavad mõista kitsaskohti ning avastada võimalusi nende lahendamiseks ja uuteks valikuteks.

Strateegia ja tegu: Koostame strateegia, mis aitavad teil jõuda soovitud seisundisse ja teha vajalikke samme selle saavutamiseks.

Uus perspektiiv: Vahel on vaja välist vaatenurka, et näha võimalusi ja lahendusi, mis võivad teie ettevõttele anda uue suuna.

Olen teie mõttekaaslane ja toetaja, aidates teil valitud suunal õnnestuda.

Sihtgrupp

  • Mikro- ja väikeettevõtete omanikud, kes soovivad saavutada kasvu või parandada oma äriprotsesse.

  • Ettevõtjad, kes plaanivad alustada uut ettevõtlusprojekti.

  • Kaubandus- ja teenindusettevõtted, kes otsivad arenguvõimalusi ja soovivad parandada oma teenuste kvaliteeti.

  • Keskmise suurusega ettevõtete juhid, kes vajavad abi strateegilise planeerimise, juhtimise või muudatuste juhtimise valdkonnas.

 

Miks valida minuga konsultatsiooni- ja nõustamise koostöö?

Professionaalsus ja sünergia: Koostöös saame leida sihid ja lahendused, mis toetavad teie ettevõtte edukat arengut.

Praktilised ja rakendatavad lahendused: Pakun praktilisi ja rakendatavaid lahendusi, mis aitavad teil saavutada käegakatsutavaid tulemusi ja maksimeerida ettevõtte potentsiaali.

Kui soovite oma ettevõtte või eesmärkide arengut tõhustada ning vajate spetsialiseeritud nõu ja konsultatsiooniteenuseid, olen teie jaoks olemas. 

bottom of page