top of page

Koolitused ja töötoad

Oskused ja teadmised on alati pidevas täiustumises.

Koolitused ja töötoad on eesmärgiga varustada personal uusimate teadmiste ja oskustega, mis võimaldavad neil saavutada kasvavat edu oma igapäevatöös. Minu teemade ja valdkondade valik on lai ning ma kohandan juhtimise, meeskonnatöö, klienditeeninduse ja müügi valdkonna teemasid vastavalt personali kogemustele ja õpieesmärkidele.

 

Luues keskkonna, kus töötajad on varustatud uusimate tööriistade ja tehnikatega, mitte ainult ei parandame nende toimetulekut, vaid avardab ettevõtte võimalusi tervikuna. Investeerides oma inimeste arengusse, vähendame vastupanu muutustele ja loome dünaamilise meeskonna, mis on valmis silmitsi seisma mis tahes väljakutsetega.

Koolituste ja töötubade kasulikkus

 • Arendavad oskused ja teadmised: Minu koolitused ja töötoad keskenduvad praktilistele ja rakendatavatele oskustele, mis toetavad töötajate professionaalset ja isiklikku arengut.

 • Motivatsioon: Pakun meeskonnale vajalikke meeldetuletusi ja "boosti", et nad saaksid ületada ennast ning tegutseda uuel tasandil.

 • Sooritusvõime kasv: Töötajad, kellel on vajalikud oskused ja teadmised, tunnevad end oma töös kindlalt ja on seetõttu produktiivsemad ning suudavad tõhusamalt panustada ettevõtte eesmärkide saavutamisse.

 • Positiivne sisekliima: Minu koolitused ja töötoad pakuvad suurepärast võimalust meeskonnaliikmetele üksteisega koos olemiseks ning toetavate sidemete loomiseks.

 • Vähem vastupanu: Töötajate oskuste arendamine suurendab nende enesekindlust ja turvalisust, mis omakorda vähendab vastupanu organisatsioonilistele muutustele.

Sihtgrupp

 • Klienditeenindajad, kes soovivad täiustada oma suhtlemisoskusi ja klienditeenindust, eriti keerukates olukordades.

 • Juhid, kes otsivad tõhusaid viise meeskonna juhtimiseks, inspireerimiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

 • Meeskonnad, kes soovivad parandada koostööd, suurendada ühtsustunnet ja tõhusust.

 • Müügiesindajad, kes soovivad arendada oma müügioskusi ja suurendada müügitulemusi.

 • Ettevõtted, kes otsivad lahendusi vaimse ja füüsilise heaolu ning stressijuhtimise seisunditele.

Miks valida minu koolitused ja töötoad?

 • Koostöö sünergia: koolitused ja koolitusprogrammid on hoolikalt kavandatud, võttes arvesse ettevõtte ja personali vajadusi ning eesmärke.

 • Professionaalsus: 20+ aastat kogemust isikliku ja meeskondliku arengu toetamisel ning juhtide, klienditenindajate, meeskondade ning müügikonsultantide edu toetamisel.

 • Praktiline ja interaktiivne: Keskendun praktilistele harjutustele ja interaktiivsetele õppemeetoditele, et tagada osalejate kaasatus ja maksimeerida õpitu mõju. Kasutan erinevaid meetodeid, sealhulgas rollimänge, simulatsioone, reflektsiooni ja grupiarutelusid, et luua õppimisele elav keskkond.

Minu eesmärk on tagada praktiline ja jätkusuutlik õppimine, mis toetab personali arengut ja motivatsiooni ning heaolu. 

bottom of page