top of page

Spetsialistist juhiks

„Kiirjuhend juhtimisvõimes kasvamiseks“

Kindlat juhtimisvalemit, mis alati toimiks pole olemas. Seega seisneb küsimus, mis on vajalik, et juhtimisvõimes järjepidevalt kasvada. Treening on mõeldud inimestele, kes tõenäoliselt on juba läbi erinevate ülesannete päris mitmes kohas juhirolli täitnud ning tahavad kujundada oma isikliku arenguplaani ning tunda juhtimise erinevaid osasid.

Iga teema käsitlemise juures kujundame ka isikliku arenguplaani nii iseloomu, harjumuste kujundamiseks. Suurepärane iseloom on juhi edu või ebaedu. Iseloomu dünaamiline kujundamine on üks olulistest teguritest juhtimisvõimekuse kasvatamisel.

 Juhtimise tasandid, Juhtimisstiili, Juhi roll, Juhi visioon, eesmärk ja strateegia

·       Visiooni juhtimine, delegeerimine, meeskonna arendamine, probleemide lahendamine, kaasamine, juhendamine

 Tegeleme suhete kujundamisega ja enesejuhtimisega töökohal. Kujundame oma väärtustest tulenva kompassi, mis aitab luua toetavaid suhteid ning teha enda jaoks valikuid. Uurime mida allumine ja hierarhia tegelikult tähendab ning mida saab veel valida, et olla oma meeskonnaga koostöös. Räägime suhtluse ja suhete dünaamikatest : mõjutamine, kontrollimine, veenmine, manipuleerimine, sundimine. Arendame sisekõne, mis toetab enesekindlust. Räägime häbist, süütundest ning kartusest. Räägime vigadest ja eksimustest, mis need tegelikult on.  Teeme selgeks delegeerimise olemuse.  Räägime vastutusest ja vabadusest. Räägime emotsionaalset intelligentsusest, vaimsusest ning energia juhtimisest. Iseloomu omadused + (voorused) – austus, tänulikkus, lahkus, distsipliin, positiivsus jne. Räägime visioonist, eesmärkidest, strateegiatest ja ellu viimisest.

Loome isikliku juhtimise visiooni, eesmärgid ning strateegia ning õpime enesereflektsiooni ning muid praktikaid. Räägime iseloomust, personaalsusest ning enda kvaliteetidest ja kuidas neid edukalt rakendada.

Selle lühikoolituse tulemusel on juhil olemas põhitõed, et luua ennast suurepärase juhi ja eestvedajana.

bottom of page