top of page

Acerca de

meeskonnale

Meeskond, mis tunneb oma väärtust ja toimib panusena!

Meekonnatunne ja meeskonnaliikmete koostöö sünnib teadlikult või teadvustamata. Oluline on mõista, et meeskonna areng on seotud tulemuslikkusega, seega ainuke asi millega me mängime on kvaliteetsed tulemused ja meeskonnaliikmete heaolu.

Ilma teadlikkuseta ja kaootilise arendamisega on võimalik saavutada edu, kuid see on pikk protsess ning paljusid häid inimesi kahjustav. Teadlikult meeskonna arengusse panustamine on kiirendus, mis kingib inimestele heaolu ning ettevõttele produktiivsuse ja kasumlikkuse.

 

Minu meekonnajuhtimise programm on pühendatud meeskonna arengule käsitledes olulisi teemasid nii, et meeskonnaliikmed on kaasatud. Sisuliselt ehitame koostöös meeskonnatunde ja koostöö ning panuse, mida meeskond endas kannab.

Koostöö alustamine, raamistik ja lõppemine

  • Sissejuhataval kohtumisel määratleme koostöö üldeesmärgid ja sobivusel sõlmime partnerluse.

  • Igal kohtumisel meeskonnaga on teema ja eesmärk. Meie kohtumised on tulemuslik koostöö.

  • Minu tugi on kättesaadav kogu programmi vältel.

  • Kohtumistel teeme kokkuvõtteid õpitu kohaldamisest, saavutatud eesmärkidest ja kokkulepitud ülesannete täitmisest, et kultiveerida õpitut.

  • Iga kohtumine kestab meeskonnaga kuni 2 tundi

  • Kohtume iga kahe nädala tagant, mis võimaldab kohtumiste vahelisel ajal eesmärke ellu viia ja ülesandeid täita. Oluline on püüda jääda sellesse ajakavasse, et säilitada hoogu ja optimeerida koostööst saadavat kasu.

  • Koostöö pikkus on 2-6 kuud, sõltub eesmärkidest.

  • Koostöö lõppedes analüüsime sissejuhataval kohtumisel kokkulepitud üldeesmärkide saavutamist.

Teemad mida läbime puudutavad ühisosa leidmist ja parimat huvi, motivatsiooni, koostööd, saavutamist, erimeelsusi, konkurentsi, võrdsust, võimete ja oskuste teadvustamist, erimeelsuste lahendamist, enesejuhtimist, töösuhet ja suhet klientide ning kogu ettevõttega. Programmis kasutan coaching metoodikat, miniloengut.

 

Parim tulemus programmist on see, kui meeskond jõuab üksolemisse nii meeskonnas endas, kui ka kogu ettevõttega.

Koostöö eelne teave

Partnerlusega alustamiseks pakun välja sissejuhatava kohtumise, et üksteisega tutvuda ja läbirääkida koostöö eesmärgid, tingimused ja muu oluline (ca 45 minutit). Kohtumine on täiesti tasuta. 

bottom of page