top of page

Acerca de

Meeskonnad, kelle jaoks on täidetud produktiivsuse ja positiivsuse tegurid kõrgeimal tasandil, on

kõrge sooritusvõimega. Need meeskonnad on loovad, kohanemisvõimelised ja vastupidavad.

 

Minu meekonnajuhtimise coaching ja koolitused on loodud selleks, et toetada meeskonna arengut, positiivsust ning produktiivsust, et saavutada terviklik kasv, erakordsed tulemused ning heaolu ning rõõm uutest oskustest.  

Coaching on suurepärane võimalus kaastult ja juhendatult tõsta sooritusvõimet ning muuta uskumusi ja mõtteviise ning leida üles parim huvi ning tegevused. Mitte kõik meeskonnad pole koheselt selle arenguvahendi läbi toetatud. Praktika näitab, et läbi koolituste saame anda uusi teadmisi, mida siis läbi coachigu on võimalik edukalt rakendada.

Sooritusvõime.png

Sooritusvõime kasvab produktiivsuse ja positiivsete tegurite kasvamisel, mida mõjutab meeskonna arengufaas.

Produktiivsuse tegurid: eesmärk ja strateegia, juhtimine, joondumine e. väljakutsete vastuvõtmine, otsustamine, ressursid, ennetamine 

Positiivsuse tegurid: kommunikatsioon ja suhtlemine, usaldus

Austus, erinevuste ja mitmekesisuse lubamine, ühendus , optimism

Meekonnatunne ja meeskonnaliikmete koostöö sünnib teadlikult või teadvustamata. Oluline on mõista, et meeskonna areng on seotud sooritusvõime ja tõhusa suhtlemisega, seega meeskonna sooritusvõime ja heaolu eesmärgil tasub pöörata tähelepanu oma meeskonna heaolule ja tervikule. 

 

Sessioonide käigus on võimalik märgata meeskonna, kui terviku vajadusi, teha uusi kokkuleppeid ning seada eesmärke. Meeskonna coachigu iga sessioon kestab 90 minutit. 

Koostöö alustamine, raamistik ja lõppemine

  • Sissejuhataval kohtumisel määratleme koostöö eesmärgid ja sobivusel sõlmime partnerluse.

  • Igal kohtumisel meeskonnaga on teema ja eesmärk. Meie kohtumised on tulemuslik koostöö.

  • "Enne ja pärast" meeskonna seisundi hindamine

  • Minu tugi on kättesaadav kogu programmi vältel.

  • Kohtumistel teeme kokkuvõtteid õpitu kohaldamisest, saavutatud eesmärkidest ja kokkulepitud ülesannete täitmisest, et kultiveerida õpitut.

  • Iga kohtumine kestab meeskonnaga kuni 2 tundi

  • Kohtume iga kahe nädala tagant, mis võimaldab kohtumiste vahelisel ajal eesmärke ellu viia ja ülesandeid täita. Oluline on püüda jääda sellesse ajakavasse, et säilitada hoogu ja optimeerida koostööst saadavat kasu.

  • Koostöö pikkus on 2-6 kuud, sõltub eesmärkidest.

  • Koostöö lõppedes analüüsime sissejuhataval kohtumisel kokkulepitud üldeesmärkide saavutamist.

Teemad mida läbime puudutavad ühisosa leidmist ja parimat huvi, motivatsiooni, koostööd, saavutamist, erimeelsusi, konkurentsi, võrdsust, võimete ja oskuste teadvustamist, erimeelsuste lahendamist, enesejuhtimist, töösuhet ja suhet klientide ning kogu ettevõttega. Programmis kasutan coaching metoodikat, miniloengut.

 

Parim tulemus programmist on see, kui meeskond jõuab üksolemisse nii meeskonnas endas, kui ka kogu ettevõttega.

Koostöö eelne teave

Partnerlusega alustamiseks pakun välja sissejuhatava kohtumise, et üksteisega tutvuda ja läbi rääkida koostöö eesmärgid, tingimused ja muu oluline (ca 45 minutit). Kohtumine on täiesti tasuta. 

bottom of page