top of page

Muudatuste juhtimise konsultatsioon ja elluviimine

Hindame muudatuste mõju ja edukust.

Muudatuste juhtimise konsultatsiooni ja elluviimise teenuse eesmärk on toetada ettevõtet muudatuste protsessis, alates algusest kuni lõpuni. Muudatused võivad olla kerged kui ka keerukad, kuid meie eesmärk on tagada nende sujuv ja edukas rakendamine.

 

Koostööraamistik

 

Eesmärkide määratlemine: Alustame soovitud seisundi selgitamisest ja hetkeolukorra analüüsist. Mida selgem on muudatuse olemus, eesmärk, seda kergem on muudatust teha.

 

Muudatuste analüüs ja kaardistamine: Uurime võimalusi ja riske ning kaardistame muudatuste ulatuse ning valime sobivaima mudeli muudatuse tegemiseks.

 

Plaani väljatöötamine ja koostamine: Selgitame välja muudatuste eesmärgid, tegevuskava, vastutajad  ja ajakava.

 

Plaani täidesaatmine: Rakendame koostatud muudatuste plaani.

 

Vastupanu minimeerimine ja väljakutsete ületamine: Tegeleme aktiivselt võimaliku vastupanuga ja ületame väljakutsed.

 

Tulemuste hindamine: Hindame muudatuste mõju ja edukust.

 

Jätkusuutlikkus ja järelmeetmed: Tagame muudatuste jätkusuutlikkuse ning vajadusel rakendame täiendavaid meetmeid.

 

Kasulikkus

 

Koostöö ja ning juhitud muudatuste tegemine aitab teil muudatuste protsessis paremini orienteeruda, vähendada riske, tagada tõhus juhtimine ja saavutada soovitud tulemused.

Sihtgrupid

Vastav konsultatsiooniteenus on toetav erinevatel juhtudel: Äritegevuse optimeerimiseks, kasvu saavutamiseks, uute protsesside rakendamiseks või organisatsiooniliste muudatuste juhtimiseks.

Ettevõtte omanikud ja juhid: Kes vastutavad ettevõtte strateegilise suuna ja tulemuste eest ning vajavad tuge muudatuste elluviimisel.

Väikeettevõtete omanikud: Ettevõtjad, kes soovivad parandada oma äriprotsesse või viia läbi organisatsioonilisi muudatusi oma ettevõttes.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted: Ettevõtted, mis tegutsevad kaubandus- ja teenindussektoris ning vajavad abi muudatuste juhtimisel ja elluviimisel.

Kesk- ja väikeettevõtete juhid: Juhid, kes vajavad abi strateegilise planeerimise, juhtimise või muudatuste juhtimise valdkonnas.

 

Miks valida muudatuste juhtimise koostöö minuga?

 

Terviklik toetus: Pakun täielikku tuge muudatuste juhtimise protsessi igas etapis, alustades planeerimisest ja lõpetades elluviimise ning tulemuste hindamisega.

Tulemustele orienteeritus: Minu peamine eesmärk on tagada, et teie ettevõtte muudatused viiakse edukalt ellu. Olen valmis tagama, et muudatused toovad kaasa soovitud tulemused ja positiivsed muutused teie organisatsioonis.

Kui teie ettevõte seisab silmitsi muudatuste väljakutsetega ja otsite usaldusväärset tuge, on minu teenus just teie jaoks. 

bottom of page