top of page

Organisatsioonikultuuri audit

Auditi protsess on põhjalik ja detailne, tagades seeläbi selle, et avalduksid võimalused ja väljakutsed organisatsioonikultuuri kujundamiseks.

Organisatsioonikultuuri audit on suunatud ettevõtetele, kes soovib tuvastada, kujundada ja tugevdada organisatsioonikultuuri. Tugev organisatsioonikultuur on ettevõtte edukuse ja jätkusuutlikkuse alustala, soodustades töötajate kaasatust, pühendumust ja rahulolu. Töökogemus, positiivne sisekliima, sooritusvõime, kaasatus, pühendumine, isiklik ja professionaalne kasv, on kõik heaolu töökultuuri märksõnad.

  

Enamikud töökeskkonnad on ajas kujunenud ning selles on mõjutusi erinevatest aegadest, ettevõtte seisunditest, kui ka koosluses olnud ja olevatest inimestest. Töökeskkond on arendatav ja kujundatav läbi keskkonna vaatluse ehk auditi. Saadud tulemused annavad võimaluse uueks valikuks ning soovitud keskkonna ja kultuuri kujunemiseks.

Auditi ulatus

Töökeskkond: Sisaldab üldise õhkkonna ja keskkonna hindamist- töötajate omavaheline suhtlus, kommunikatsioonikanalid, füüsiline tööruum ja üldine meeleolu. 

Eesmärgid: Vaatlen organisatsiooni eesmärkide ja töötajate poolt tehtava töö vahelist vastavust. Kui töötajad ei mõista, kuidas nende igapäevased ülesanded aitavad kaasa suurematele organisatsioonilistele eesmärkidele, võib see viia kaasatuse puudumiseni ja motivatsiooni vähenemiseni. 

Tõhusus: Keskendume organisatsiooni protsesside, protseduuride ja süsteemide efektiivsuse ja tõhususe hindamisele. See hõlmab hindamist, kuidas ressursse jagatakse, ülesandeid delegeeritakse ning kuidas töövooge juhitakse. 

Edusammud: Keskendume edusammude jälgimisele. See hõlmab võtmetulemuste näitajate (KPI-de), verstapostide ja mõõdikute jälgimist, et hinnata algatuste ja projektide edu.

Kasulikkus

 

  • Kultuuriliste väärtuste tuvastamine ja kujundamine: Aitan tuvastada olemasolevaid kultuurilisi väärtusi ja norme ning annan soovitused organisatsioonikultuuri kujundamisele, mis peegeldab ettevõtte visiooni väärtuseid  ja eesmärke.

  • Töötajate kaasatuse ja pühendumuse tõhustamine: Pakun lahendus, mis suurendab töötajate kaasatust ja pühendumust, parandades seeläbi nende rahulolu ja sooritust.

  • Strateegilised soovitused kultuurilise ühtsuse tugevdamiseks: Praktilised soovitused, mis aitavad edendada positiivset töökeskkonda.

Sihtgrupp

  • Ettevõtetele, kes soovivad mõista ja parandada oma organisatsioonikultuuri.

  • Ettevõtetele, kes seisavad silmitsi kultuuriliste väljakutsetega, nagu madal töötajate kaasatus, suur tööjõu voolavus või konfliktid töökohal.

  • Juhtidele ja HR-spetsialistidele, kes soovivad arendada tugevat ja positiivset organisatsioonikultuuri, mis toetab ettevõtte kasvu ja arengut.

 

Miks Valida Minu Organisatsioonikultuuri Audit ja Arendamine?

  • Põhjalik auditi protsess: Auditi protsess on põhjalik ja detailne, tagades seeläbi selle, et avalduksid võimalused ja väljakutsed organisatsioonikultuuri kujundamiseks. 

  • Praktilised ja rakendatavad tegevusplaanid: Praktilised soovitused, mis on lihtsalt rakendatavad ja mõeldud reaalsete ja positiivsete muutuste saavutamiseks teie organisatsioonis.

  • Organisatsioonikultuuri audit ja arendamine on oluline investeering, mis aitab tagada organisatsiooni tugeva aluse ja jätkusuutliku arengu.

bottom of page