Personaliseeritud juhtimine

Teeme juhtimine targemaks mitte raskemaks!

 

Juhile, kes soovivad juhtimist viia uuele tasemele ja olla tulevikukindel.

Selge ja läbimõeldud personaalne juhtimisstiil, mis on kujundatud vastavalt juhi tugevatele külgedele ja isiklikele ning ettevõtte väärtustele ja visioonile.

Parim tulemus: Tugevdad oma juhipositsiooni. Tead, kes sa oled ja mis on sulle oluline ning milline on sinu personaalne strateegia. Oled kujundanud parimad töövõtted, mis loovad tulemuslikkust.

Programmi raamistik

  • Personaalse juhtimisstiili, mis on tulevikukindel (väärtused, uskumused, arusaamad, suhtumine).

  • Keskendume muutustele harjumuspärases käitumises, et seeläbi saavutada uut tulemust.

  • Mõõdetavad ja nähtavad tulemused.

Areng toimub nii vaimsel, emotsionaalsel, kui ka intellektuaalsel tasandil ning muutus, mis on püsiv.