Personaliteenused

Kui ettevõttes on kuuluvuse tunne igal inimesele ning üheskoos tuntakse sügavat austust ja tänulikkust on loogiline, et ka ümbritsev saab hoitud ja hoolitsetud.

Personaliteenused on loodud loomaks suurepärast inimkapitali, kes loovad väärtust ja toetavad ettevõtte visioonide saavutamist.

 

Ettevõte, kes soovib teenida kasu ja tulu – alustab selle loomisest ise. See ongi ettevõtte arengu kujundamine.

  • värbamisalane nõustamine ja tugi värbamisprojektide läbiviimisel

  • Organisatsiooni kultuur

  • personalijuhtimise ja personaliga seotud protsesside juurutamine ettevõttes

  • personaliga seotud dokumentatsiooni ja töökorraldusalane nõustamine

  • majasisese personalijuhi ja/või personalispetsialisti teenuse osutamine

  • majasisene HEAOLU KABINET

  • motivatsiooni ja inspiratsiooni teenused

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn