top of page
  • Reelika Jeferjev

Kas Eesti ettevõtteid juhitakse mugavustsoonist?

Äriüksuste eluiga väheneb kiires tempos. Pool sajandit tagasi ulatus ettevõtte keskmine eluiga viiekümne aastani, tänapäeval on keskmine 5-6 aastat. Trendid, nõudlus, konkurendid ja muud välistegurid muutuvad mega-kiirusel. Samuti muutub tööjõud - rahulolevamaks või rahutumaks, mõjutades seeläbi ettevõtte käekäiku. IF kindlustuse poolt läbiviidud uuringud (2019) näitavad järgmist: 18% palgatöötajatest on rahul oma tööga, 45% ei ole üldse rahul ning 37% töötavad keskpärastes tingimustes. Mõtle hetk sellele, mida jagasin. Millised mõtted ja tunded sind saadavad? Pane proovile oma mõtteviis!

Pöörame pilgu vajaduste poole. Eesti vajab ambitsioonikaid ettevõtjaid, eksporti, innovaatilisi teenuseid, kõrge lisandväärtusega tooteid ja ettevõtlike inimesi. See kõik kasvatab meie elanike heaolu ja Eesti jätkusuutlikust. Samad unistused on tegelikult ka ettevõtjatel- me kõik tahame oma ideid realiseerida. Me teame, et oskuslik tööjõud ning ettevõtete ja inimeste juhtimine toetab eesmärkide saavutamist. Samas on meie tööjõud ülaltoodud andmete põhjal rahulolematu. Suurte ambitsioonide teostamiseks puudub vajalik jõud: oskused, tahe, hoiak.


Olen oma 15 aastase juhtimiskogemusega näinud, kuidas organisatsiooni, juhtide ning personali mõtteviis mõjutab enneolematult tugevalt ettevõtte tulemusi. Mõtteviis on niinimetatud vaimne pilk või “filter”, mis näitab, millist teavet inimene on valmis vastu võtma. See määrab, kuidas ta teavet kasutab, mõistab ning kuidas tegutseb olukorras, millega kokku puutub. Mõtteviis omab tõeliselt olulist rolli mõtlemise, õppimise ja käitumise seisukohalt. Stanfordi ülikooli professor Carol Dweck ütleb, et fikseeritud mõtteviisiga inimene arvab takerdudes, et tal on sein on ees. Kasvu mõtteviisiga inimene näeb samasugust olukorda, kui väljakutset ja võimalust õppida. See ka selgitab, miks kaks juhti sama olukorraga kokku puutudes käsitlevad ja reageerivad sellele täiesti erinevalt. Üks juht näeb töötajate erimeelsust ohuna, mis takistab tema autoriteeti. Teine aga võimalusena õppida ja areneda. Kuidas kaks juhti vastavas olukorras tegutsevad ja milliseid tulemusi saavutavad, jätan lugeja kujutlusvõime lahendada. On seegi osa sinu mõtteviisist.

Kasvu mõtteviis on eneseteadlikkuse tulemus. Fikseeritud mõtteviis on aga seevastu vähene eneseteadlikkus. Mõtteviis kujuneb ajaga ja sisaldab endas erinevaid uskumusi, mis omakorda kujundavad mõtteharjumusi. Kui inimene on ise oma mõtteviis kujundanud, on tal võimalik seda ka muuta. Ettevõtjatena saame anda oma ettevõttele ja ühiskonnale kasvule suunatud mõtteviisi. See omakorda loob vastava kultuuri ning annab kasvule ja arengule soodsad tingimused. Kasvu mõtteviisiga ettevõttes on väärtuslikud ideed, eesmärgid, usaldus ning eksperimenteerimise kultuur. See omakorda toob innovatsiooni, sest vigade tegemine, õppimine ning areng on normaalne. Innovatsioon ei ole teadus, see on oskus vaadata asju uutmoodi.


Mõistan, et mõtteviis on väga personaalne teema ning minu soovitus on sellele läheneda heatahtlikult. Selles on sinu isiklikud kogemused ja väärtused mida oled kaua hoidnud. Suhtudes nendesse kaastundlikult ja hästi, leiad rohkem. Oma isiklikule mõtteviisile etteheitvat suhtumist kasutades surud aga piiravad uskumused sügavamale ning nende leidmine on keeruline. Seega alati heaga.


Mõistes oma hoiakut ehk oma mõtete, tunnete ja tegevuste kombinatsioon, saad aimu sellest, mis mõtlemise harjumust sa kasutad. Kas pigem leiad võimalusi, kuidas oma tahtmist saada või leiad põhjuseid, mis selle saamist takistavad? See mõte jääb sind saatma ning leiad üha enam infot sellele kinnituseks. Taaskord, tee seda heatahtlikult ja hoolivalt.

Oma artikli pealkirjale vastust andes palun lugejal ennast ise analüüsida. Kasuta antud artiklit oma sisetunde äratamiseks. Isiklik tunne, olgu see kahtlus, õigustus, äratundmine või midagi muud, on täiesti tavapärane osa mõtlemise protsessist. Ühe hetkel toimub taipamine ning minu poolt jagatu leiab kõige õigema väljundi.


Kokkuvõtvalt usun, et kasvu mõtteviisi arendamine, töötajate kaasamine ning ettevõtte edu käivad käsikäes. Me elame muutuvas maailmas, kus uued väljakutsed nõuavad pidevalt uutmoodi mõtlemist ja tegutsemist. Me vajame mõtteviisi, mis võimaldab uusi mõtteid mõelda ja uutmoodi tegutseda. Me vajame mõtlemist ja uskumusi arendavaid vahendeid ning väärtuslike eesmärke. Head katsetamist!


Tänan, personaliuudised.ee kajastamast artiklit.Rõõmu ja meelehead

Reelika Jeferjev

Coach - koolitaja


Comments


bottom of page