top of page
  • Reelika Jeferjev

Pädevus juhina

Pädevuse arendamiseks/parandamiseks on hea haarata kinni sellest, mis ühendab sinu oskuseid, huvisid ja võimalusi. Tasub meeles pidada, et oluline on keskenduda nende oskuste arendamisele, mis on vajalikud oma töö paremini tegemiseks.


Üks toetavaid uskumusi, mida omada seisneb selles, et võimekas inimene teeb hästi kõike, millega ta tegeleb. Seejuures säilitab ta sihikindluse ning viib asja lõpuni kuni pisiasjadeni välja. Ta teeb ära isegi selle kümme protsenti, millest vähem võimekad loobuvad, sest nad ei oska pisiasja käsitleda. Sportlane, kes soovib õnnestuda ei jäta pingutamata viimasel kilomeetril nii trennis kui ka võistlusel, ta teeb ka viimase kilomeetri ära nii hästi, kui suudab. See pole perfektsuse varjukülg vaid põhimõte, mis harjutab sind keskenduma tööle erilise hoolega. See omakorda hoiab kokku väärt aega, sest nii pole vaja asja uuesti teha ega ka parandada vigu. Vead tekkivad üksnes siis, kui me ei keskendu hoolega. Meil pole midagi mõõta, kui kümme korda lõikame!

See hoiak toetab saavutamist. Saavutamine tähendab madalama standardi mitte tolereerimist vaid tänulikkusega uue standardi seadmist. Eesmärgist tulenevalt on selge see, mis vajab arengut ning sammud, mis toetavad tulemuse saavutamist. Seega põhirõhk seisneb sisemises kindluses, eneseusus ning valitud tegevuste suurepärasel teostusel kuni lõpuni välja. Kokkuvõtvalt ei määratle edu tohututu tegutsemine vaid hool ja kindlus, mida oma tegevustesse paneme. Võimekad juhid on väga selged ja teadlikud ning viivad alustatu alati lõpuni ja uskudes ja arendades oma oskuseid järjepidevalt. Määravaks saab pühendumine. Hea võimalus ennast panna proovile järgmise projektiga. Tee kõik tegevused kuni pisaasjadeni välja ning hoia meeltes mõtet " annan endast parma" Detailid on dividendid!
Comentários


bottom of page