top of page
  • Reelika Jeferjev

Uskumused ja väärtused

Juhina määratledes oma väärtused ja nähes oma uskumusi, on tulemused uskumatud.

Käesoleva artikliga tahan aidata teil mõista oma väärtuseid ja uskumusi õigesti. Ühtlasi siiras soov pakkuda tuge ja taipamisi, mis aitab teil enda tulemusi veelgi paremaks saada.


Meeldivat lugemist!


Väga oluline on oma väärtusi õigesti mõista, seejärel kaovad kahtlused ning otsustamine on väga lihtne. Väärtuste määratlemine annab selge eesmärgi. Kui te ei tea, või te pole oma väärtusi selgelt määratlenud, teete valikuid olude ja sotsiaalse surve põhjal. Proovite täita teiste ootusi ning enne kui arugi saate, on olukorrad teist lihtsalt möödunud. Olles keegi teine ja elada ilma põhiväärtuseta on kurnav ja loob tühja tunnet. Kui aga olla oma põhiväärtustega kooskõlas on teil eesmärk, suund, õnn ja terviklikkus.

Mis oli juhina mulle kõige olulisem? Panen need kirja viie sõnaga: areng, hoolimine, panus, iseseisvus, tulu. Minu väärtused kujunesid ajaga. Olen juhtinud ebaselgete väärtuste ning välisest mõjust tingitud väärtuste järgi. Kui selginesid minu enda väärtused, muutus kogu pilt. Alustuseks võtsin oma väärtused täielikult omaks ja tegutsesin nende järgi, olenemata sellest, kui mugavalt ennast tundsin või mida ümbritsev sellest arvas. Olin neis kindel ja vankumatu. Just nii toimisin ma kõige selgema, mõjusamana ning saavutasin kõige paremaid tulemusi. Oma kindlaid põhiväärtusi omades hakkame neid jagama ja nii saavad ka teised aru, millest juhinduda. Kui juhina pead oluliseks iseseisvust, hakkad seda märkama ja saad toetada oma meeskonna arengut, andes tagasisidet ja toetades iseseisvust.


Väärtuste määratlemine annab enesekindluse ja muudab juhtimise lihtsaks


Oma väärtuste mõistmine ja kirja panemine annab teile vajaliku enesekindluse nende väärtuste põhjal valikuid teha ning otsustada. Lisaks olete pühendunud nende elluviimiseks. Kui te seisate valikuga silmitsi, on lihtne endalt küsida, kas see tegevus on kooskõlas teie väärtustega. Selle asemel, et laskuda vaidlusesse, mida kõige parem teha on, lasete oma sisemisel kompassil ennast juhtida ning teate täpselt, mis on parim. Näiteks minu puhul toimis põhiväärtus vastutada nii, et võtsin vastutuse inimeste heaolu ja tulemuste eest enda õlgadele. Panustasin täiega, et inimesed areneksid ja saavutaksid enda jaoks parimaid tulemusi. Mulle oli oluline, et inimesed rõõmustaksid enda tulemuste üle. Kui mu inimesed eksisid, tundsin vastutust nii nende tegude kui ka nende arengu eest. Minu inimeste eksimused olid ka minu eksimused. Olukordades, kus lauale oli kuhjunud palju erinevaid projekte ning oli vaja leida fookus, said valitud need tegevused, mis tõid sisse tulu. Vahel polnud see üldse mugav ja oleks tahtnud need tegevused edasi lükata ja tegeleda millegi meeldivamaga, aga põhiväärtus oleks piinama hakanud ja halb enesetunne polnud minu valik. Mäletan neid olukordi, kui inimeste eksimused olid ulatuslikud ning olin tundud, et tegemist oli inimeste ükskõiksusega, aitas põhiväärtus taas välja. Karistamise asemel sai valitud turvalisus ja areng. Räägime asjad uuesti lahti ning õpime ja võtame ennast kokku. Juhtimine läbi põhiväärtuste on nauditav ja lihtne. Kogu vajalik enesekindlus on teis endis olemas.


Juhtimiscoachina kasutan erinevaid lähenemisi väärtuste määramiseks. Siinkohal jagan ühte tehnikat. Käesolev tehnika ja mõjus küsimus juhatab sind väärtusteni ja sealt edasi põhiväärtusteni


1. Leia endale aega

2. Esita endale mõjus küsimus: “mis mulle juhina on oluline?”

3. Pane kõik kirja - kirja panemisel on oma mõju

4. Igale põhjusele/vastusele esita küsimus: “aga miks see on oluline?” Korda küsimust iga saadud vastuse/põhjuse kohta, kuni väärtus on käes.

5. Vaata leitud sõnadele otsa ja ringita enda jaoks 5 kõige olulisemat väärtust (näiteks hoolitsemine)

6. Seejärel tee väärtus teostavaks ning loo sellest tegevus (oma inimeste eest hoolitsemine)

7. Nüüd loo sellele tähendus (Hoolitse oma inimeste eest ja nemad kannavad hoolt ettevõtte ja klientide eest)


Minu põhiväärtus inimeste eest hoolitseda seisnes nende kaasamises, märkamises ning neile parima töökeskkonna võimaldamises (läbisaamine, tööks vajalikud vahendid, puhkused jne.)

Keskendume täna millelegi, mida meil kõigil on võimalik kujundada, kontrollida- meie põhiväärtused. Põhiväärtused annavad sihi, lihtsustavad otsustamist, loovad enesekindluse ning loovad terviklikkust ja õnne. See on teadlikkus iseendast.


Uskumuste mõistmine ja paljastamine- ülim vahend muutuse tegemiseks


Teine väga mõjus küsimus “miks sa koged seda, mida sa koged?“ defineerib, mis on uskumused.

Uskumused on mõttemustrid, mis põhjustavad selle, et te jääte selliseks, nagu te olete. Need on põhjus, miks teete neid asju, mida te alati teete. Kordate samu vigu uuesti ja uuesti ning kogete seda, mida te kogete. Lihtne juhtnöör ütleb, et igal põhjusel on tagajärg. Miski pole juhuslik. Mõistes, mida te kogete ja kuidas te ennast tunnete, avab ukse uskumuste maailma. Muutes põhjust on võimalik uus tagajärg.


Kuidas oma uskumusi avastada


Juhtimiscoachina jõuan ma tavaliselt selleni läbi uskumuste kaardistamise. Üks minu headest klientidest, kes on meeskonnajuht, tundis ja koges pidevalt ülekoormust ja ajapuudust. Alustasime teekonda ja esitasin talle küsimusi ning tema väga selged uskumused ilmnesid nähtavaks. Jagan ühte tema uskumust: “kui tahad, et asjad tehtud saaks, tuleb need ise ära teha”. Täna tema uskumus on muutunud, tänu millele tema inimesed arenevad ning juht ise panustab ettevõtte arendamisse läbi strateegiate juhtimise. Teisel põneval juhil oli avastus järgmine: juht kurtis, et tema meeskond on alati koosolekutel vait ja kedagi ei huvita, mis ettevõttes toimub. Küsisin juhi käest arvamust tema inimeste kohta ning tema esimene vastus oli: “mu inimesed ei tea asjadest midagi ja neil puudub arusaamine, mis tegelikult toimub“. Täna on asjad tema jaoks muutunud. Juht ei tunne ennast enam üksikuna ja ta kaasab oma inimesi tegevustesse ning leiab, et tal on maailma kõige nutikamad inimesed.

Vaadates otsa sellele, mida te arvate ja usute, saab väga selgeks, et need lihtsad uskumused ei ole lihtsalt uskumused – need on tõed, mille järgi elate ja mida kogete. Uskumused on muudetavad ning seeläbi uued mõttemustrid hakkavad looma uusi valikuid, tegevusi ning tagajärgi.


Kui paned kirja oma uskumusi, loe need endale ette ja tunneta, kas tunned ennast hästi või halvasti. Kui tunned end halvasti, on põhjust see kahtluse alla seada ja uue uskumuse vastu välja vahetada. Ükskõik, kui ebaloomulik ja võlts see ka ei tundu, aitab mõttemustrite murdmine ja uute kasutusele võtmine Teil teha oma elus kõige suuremaid muutuseid.


Soovin sulle toredat avastamist ning täiesti normaalne on enda jaoks võtta tuge juhtidele mõeldud arenguprogrammist või kasutada personaalse juhtimiscoachi teenust.


Esitan siinkohal küsimuse: “Juhtimiscoach, juhtide arenguprogramm on“ vastusele esitage küsimus, miks te nii arvate kuni on selge väärtus ja näete ühtlasi ka endi uskumusi.

Mina soovin teile kõige paremaid kogemusi ning olen kontakti kaugusel, kui miski vajab täpsustamist või pakub rohkem huvi.


Parimate soovidega,


Reelika Jeferjev


Coach, koolitaja


Comments


bottom of page