top of page

Sisetreener

Suurenda müüki ja täiusta klienditeenindust.

Iga meeskonnaliige on oma arengus ja võimetes erineval tasemel. Sisetreenrina toon sisse personaalse ja individuaalselt kohandatud lähenemise, mis toetab igat meeskonnaliiget nende individuaalsel arenguteel. See lähenemine aitab meeskonnal kasvada tervikuna ning vähendab lõhet tugevamate ja nõrgemate liikmete vahel.

Ära pigista oma inimesi tühjaks, vaid paku toetavat enesearengut ja juhitud eesmärkide saavutamist, et tagada jätkusuutlik ja pikaajaline koostöö ning kasvavad tulemused.

Koostööraamistik

Koostööaeg: 3 -12 kuud/ kohtumised 1-2 x nädalas

Sooritusvõime ja tulemuslikkuse diagnostika

 

Soovitud seisundi määratlemine: Alustame programmi tulemuslikkuse hindamisega, et mõista meeskonna tugevusi ja nõrkusi ning määratleme eesmärgid, mida soovite saavutada.

 

Hetke olukorra analüüs: Tulemuslikkuse diagnostikas kasutan vaatlusi, teste, tulemuste analüüsi ja tagasisidet, et mõista kitsaskohti ning lahendada need.

Kohandatud sisetreeneri plaan

 

Personaalne arenguplaan: Töötame välja spetsiaalselt kohandatud sisetreeneri plaani, mis keskendub sooritusvõime, müügi ja klienditeeninduse täiustamisele. Plaan hõlmab individuaalseid ja meeskondlikke arenguvõimalusi, mis on suunatud konkreetsetele valdkondadele, mis vajavad tähelepanu.

Regulaarsed sisetreeneri sessioonid

 

Üks-ühele ja grupi sessioonid: Korraldame regulaarseid üks-ühele ja grupi sisetreeneri sessioone, et pakkuda praktilist juhendamist ja toetust. Sessioonid sisaldavad nõustamist, juhendamist, praktilisi harjutusi, stimulatsiooni, ja tagasisidet, et aidata meeskonnaliikmetel arendada vajalikke oskusi ja teadmisi.

Müügioskuste koolitus

 

Suhtlemis- ja läbirääkimisoskuste arendamine: Keskendume müügioskuste täiustamisele, sealhulgas suhtlemis-, läbirääkimis- ja suhete loomise oskuste arendamisele.

 

Enesekindluse suurendamine: Pakume koolitusi, mis aitavad suurendada enesekindlust müügitöös ja klientidega suhtlemisel, sealhulgas skriptide kasutamine keerukate vastuväidete käsitlemiseks.

Klienditeeninduse kvaliteedi parandamine

 

Parimate tavade õpetamine: Õpime klienditeeninduse parimaid tavasid ja tehnikaid, et tagada klientide rahulolu ja lojaalsus.

 

Empaatia ja professionaalsus: Paneme rõhku empaatiale, lahenduste leidmisele ja professionaalsele suhtlemisele, et luua positiivne kliendikogemus ja suurendada kliendi rahulolu.

Progressi jälgimine ja hindamine

 

Jälgimine ja kohandamine: Pakun regulaarset jälgimist ja hindamist, et jälgida meeskonna arengut ning teha vajaduse korral kohandusi plaani ja koolituste osas.

 

Standardite ja mõõdikute väljatöötamine

 

Töötan välja standardeid, mõõdikuid, kokkuleppeid ja muid vahendeid, mis toetavad valdkonna jätkusuutlikkust ja arengut.

Sisetreeneri kasulikkus

  • Paraneb meeskonna sooritusvõime ja tulemuslikkus.

  • Suureneb müük ja klientide edu.

  • Arendatud müügi- ja klienditeenindusoskused.

  • Paraneb koostöö ja kaasatus.

 

Sihtgrupp 

Kaubandus- ja teenindussektori ettevõtted, kes soovivad maksimeerida oma müügitulemusi ning pakkuda klientidele parimat teeninduskogemust.

Miks valida koostöö minuga?

Koostöö sünergia 

 

Koostöö on kavandatud vastavalt ettevõtte personali individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele, seades fookuse nii sooritusvõimele kui ka tulemustele. Minu eesmärk on tagada, et areng toetaks otseselt ettevõtte müüki ja klienditeenindust.

Kogemused ja professionaalsus

 

Mul on 20+ aastat kogemust müügijuhtimise valdkonnas ning spetsialiseerumine personali arengusse. Minu taust ja teadmised võimaldavad mul pakkuda tõhusaid ja praktilisi lahendusi, mis toovad kaasa mõõdetavaid tulemusi.

Kestev panus ja investeeringu tasuvus

 

Koostöös keskendume konkreetsetele ja mõõdetavatele tulemustele, tagades investeeringu tasuvuse nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis. Minu eesmärk on luua jätkusuutlik arenguprotsess, mis toetab teie meeskonna pidevat kasvu ja edukust.

Investeerimine sisetreeneri arenguprogrammi on strateegiline otsus, mis võib tulemusi kasvatada kuni kümnekordselt, tuues kaasa parema meeskonnatöö, suurema produktiivsuse ja mõõdetava kasvu.

 

Võta ühendust, et alustada ettevõtte müügi ja klienditeeninduse tõhusat arendamist koos minuga!

bottom of page