top of page

Strateegiline nõupidamine

Koostöös saadav info, aitab juhtkonnal teha teadlikke otsuseid, mis on suunatud ettevõtte pikaajalisele kasvule ja edukusele.

Strateegilise nõupidamise käigus tegeleme strateegiliste visioonidega, et määratleda ja saavutada pikaajalisi eesmärke. Kohtumise eesmärk on juhtida tähelepanu ja tuua välja detaile, et teha teadlikke otsuseid, mis suunavad ettevõtte pikaajalist kasvu ja edukust. Strateegilise nõupidamine koosneb mitmetest kohtumistest, et kujundada ka strateegilisest visioonist tegevuskava, mis on suunatud eesmärkide saavutamisele või soovitud tulemuste saavutamisele.

Koostöös on meie eesmärk tagada, et teie ettevõte oleks hästi positsioneeritud ja, et ära kasutada tuleviku võimalusi, minimeerides samal ajal riske ja väljakutseid. Strateegilise nõupidamise koostööd saab edukalt kombineerida minu teiste teenustega nagu muudatuste juhtimise koostöö.

Kasulikkus

 

 • Pikemaajaliste eesmärkide määratlemine: Määratleme ettevõtte visiooni ja pikaajalised eesmärgid, tagades, et kõik tegevused on nende saavutamisele suunatud.

 • Konkreetsete tegevuskavade arendamine: Koostöös teie meeskonnaga arendame välja praktilised ja rakendatavad tegevuskavad, mis toetavad teie strateegilisi eesmärke.

 • Võimaluste ja väljakutsete mõistmine: Pakume põhjalikku analüüsi turu võimalustest ja väljakutsetest, aidates teil teha informeeritud otsuseid ja kohandada oma strateegiaid vastavalt.

 • Teadlike otsuste tegemine: Koostöös saadav info, aitab juhtkonnal teha teadlikke otsuseid, mis on suunatud ettevõtte pikaajalisele kasvule ja edukusele.

Sihtgrupp

 • Jaekaubandusettevõtetele, kes soovivad oma positsiooni turul tugevdada ja leida uusi kasvuvõimalusi.

 • Teenindussektori ettevõtetele, kes soovivad parandada oma teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.

 • Ettevõtetele, kes soovivad arendada tugevat strateegilist alust, mis toetab nende pikaajalist kasvu ja stabiilsust erinevates majandustingimustes.

 

Miks valida strateegiline nõupidamine?

 • Sünergiline koostöö: Koostööle, mis on kavandatud vastavalt teie vajadustele ja eesmärkidele ning toob kaasa sünergia, kus meie ühised jõud toovad kaasa paremaid tulemusi.

 • Kestev panus: Eesmärk on toetada kestvaid tulemusi, tagada teie investeeringu tasuvus ja ettevõtte jätkusuutlik areng.

 • Professionaalne tugi: Professionaalset tuge, mis põhineb pikaajalisel kogemusel ja teadmistel, aidates teil saavutada oma eesmärke.

 • Kui Teie soov on ettevõtte viia uuele tasemele ja tagada  pikaajalise edu, olen koostööks avatud.

bottom of page