top of page

Zen Coaching on juhile, kes soovib heaolu ning soovib läbipõlemisest ennetada/tervendada. Juhile, kes soovib luua tasakaalu oma eraelus ja karjääris

Väsimuse ja paigalseisu esimene tundemärk on see, et kogeme apaatsust ja kartust ning sageli piitsutame oma tahtejõudu, et antud lubadused täita. Me toimime niinimetaud kohusetundest ja toksilisest vastutustundest.  Küsimus pole kunagi selles, et me tahame vähem teha ja anda vaid pigem soovime me jõudu, värskust ja inspiratsiooni. Mida enam on meis vastupanu ja negatiivseid emotsioone, seda väsinumad ja jõuetumad me oleme. 

Juhid töötavad pidevas pingelises ja vastutusrohketes tingimustes, mistõttu koguneb vastupanu. Sisemine vastupanu on üks peamisi läbipõlemise põhjustajaid. Juhi peas keerlevad mõtted ning kartus ebaõnnestuda. Ruum on täis igasugust jama. Nii nagu kodu vajab hoolistemist vajab seda ka meie sisemineruum.

Zen coachingut viin läbi üks ühele. Parima tulemuse annab 2-6 kohtumist. Turbulentsematel aegadel on võimalik kohtuda tihedamini, et negatiivsetest emotsioonidest tuulutada ning keerukamatel hetkedel oma emotsioone oskuslikult ja jõustavalt kalibreerida.  

Parim tulemus: Suurepärane enesetunne. Rõõm ja rahulolu läbimurdest, uus tahe ja inspiratsioon ja uued vaatenurgad. 

  • Keskendume mõtetele ja tunnetele, mis tänaseid resultaate toovad ja vabaneme vastupanust. 

  • Avardame vaatenurki ja tegeleme piiratud uskumustega (aeg, efektiivsus, juhtimine, inimesed,  produktiivsus).

  • Loome vundamendi positiivsele suhtumisele.

  • Teeme teadliku valiku millega me samastume.

  • Õpime tundma tunnete ja emotsioonide keelt. 

  • Leiame enda ja võimalused.

bottom of page