top of page

Executive coaching on koostöö minu ja juhi vahel, mis keskendub ametialases karjääris eneseteadlikkusele ja juhtimisaspektidele. Sügavamate arusaamade kaudu jõuad oma kaasasündinud tarkuse, jõu ja loovuse juurde. Meie võime seisneb koostöös nihutada piire. Töö minapildi, uskumuste, valikute ja muude aspektidega. Ole valmis sisemiseks tööks ja uskumatuteks tulemusteks. 

Koostööd iseloomustab olukordade ümberkujundamine, väljakutsed ja tugi.

Koostöö alustamine, raamistik ja lõppemine

  • Sissejuhataval kohtumisel määratleme koostöö üldeesmärgid ja sobivusel sõlmime partnerluse.

  • Igal kohtumisel lepime kokku sessiooni teema ja eesmärgi. Meie kohtumised on tulemuslik koostöö.

  • Minu tugi on kättesaadav kogu programmi vältel.

  • Iga sessioon kestab 60-90 minutit.

  • Kohtume iga kahe nädala tagant, mis võimaldab kohtumiste vahelisel ajal keskenduda tegevustele. Oluline on püüda jääda sellesse ajakavasse, et säilitada hoogu ja optimeerida koostööst saadavat kasu.

  • Koostöö pikkus 6-12 kuud.

  • Koostööd iseloomustab olukordade ümberkujundamine, väljakutsed ja tugi.

  • Koostöö lõppedes analüüsime sissejuhataval kohtumisel kokkulepitud üldeesmärkide saavutamist ning progressi tervikuna.

Meie partnerlussuhe on individuaalselt kohandatud ja töötab eesmärkide nimel. Teemad varieeruvad vastavalt tuvastatud vajadustele. Koostöö on fokuseeritud saavutamisele. 

Koostöö eelne teave

Partnerlusega alustamiseks pakun välja sissejuhatava kohtumise, et üksteisega tutvuda ja läbirääkida koostöö eesmärgid, tingimused ja muu oluline (ca 45 minutit). Esimene kohtumine on tasuta. 

bottom of page