top of page

Hinnakiri

Sisetreener

 • Investeering: 800 - 4500 eurot kuus.

 • Märkus: Hind sõltub tiimi ja tiimide suurusest.

 • Kasulikkus: See investeering toetab sooritusvõimet ning mõjutab otseselt tulemuslikkust ning koostööd. 

 •  Sihtgrupp: ettevõtted, kellel on soov kuni 10x kasvatada oma tulemusi.

Konsultatsioon ja nõustamine

 • Investeering: 190 eurot 90 minuti eest.

 • Kasulikkus: Spetsialiseeritud konsultatsioonid pakuvad selgust ja strateegiaid, mis on kohandatud ettevõtte unikaalsetele vajadustele. See aitab lahendada spetsiifilisikitsaskohti ning näha asju uuest perspektiivist. 

 • Sihtgrupp: Mikro ja väikeste ettevõtete omanikud ning keskmiste ettevõtete juhid.

Juhtimiscoaching 1:1

 • Investeering: 190 eurot 90 minuti eest.

 • Kasulikkus: Ületad juhina edukalt väljakutseid, täiustad oma oskusi, et saavutada professionaalseid ja isiklikke eesmärke ning häid suhteid ja heaolu. Ületad iseennast ja teed sisemise "kvant-hüpe"

 • Sihtgrupp: Juhid, kes on kõrge saavutamisvajadusega ning sooviga ennast ületada.

Muudatuste juhtimise konsultatsioon ja elluviimine

 • Investeering: 1500 - 5000 eurot kuus.

 • Märkus: Hind sõltub muudatuste ulatusest ja projekti keerukusest, sealhulgas vajalike koolituste, töötubade ja toetusmeetmete ulatusest.

 • Kasulikkus: See koostöö pakub täislahendust - strateegiaid ja tööriistu muudatuste tõhusaks rakendamiseks, minimeerides vastupanu ja maksimeerides kaasatust, et tagada muudatuste edukas läbiviimine.

 • Sihtgrupid: ettevõtted, kes laiendavad ja muudavad oma teenuseid/tooteid või soovivad reliseerida visiooni.

Koolitus ja töötoad

 • Investeering: 600 - 2400 eurot koolitus/töötuba kohta.

 • Märkus: Lõplik hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas meeskonna suurusest, projekti kestusest ja spetsiifilistest vajadustest.

 • Kasulikkus: Koolitused ja töötoad pakuvad lisaväärtust, arendades töötajate oskusi ja teadmisi ning toimetulekut. Tulemuseks on rokhem võimalusi ja vähem vastupanu.

 • Sihtgrupp: klienditeenindajad, juhid, meeskonnad, müügiesidajad.

Innovatsiooni ja loomingulisuse töötoad

 • Investeering: 700 - 2500 eurot töötoa kohta.

 • Märkus: Hind sõltub töötoa kestusest, osalejate arvust ja vajalikest materjalidest.

 • Kasulikkus: Innovatsiooni ja loomingulisuse töötoad on suunatud uute ideede genereerimisele ja probleemilahendusoskuste arendamisele. See koostöö inspireerib töötajaid mõtlema väljaspool tavapäraseid raame, edendades loovat mõtlemist ja innovatiivset lähenemist tööülesannetele, mis omakorda toetab ettevõtte kasvu ja arengut.

 • Sihtgrupp: meeskonnad, kes soovivad luua kestvat panust.

E-kursuste sisu tootmine

 • Investeering: 400 eurot 90 minuti eest e-kursuse kohta.

 • Kasulikkus: E-kursuste arendamine pakub paindlikku ja kaasahaaravat õppevõimalust, mis võimaldab töötajatel oma oskusi täiendada mugavalt ja efektiivselt. See investeering aitab luua pideva õppekultuuri, mis toetab töötajate arengut ja innovatsiooni.

 • Sihtgrupp: ettevõtted, kes kasutavad online õpiplatforme.

Strateegiline nõupidamine

 • Investeering: 400 - 1200 eurot sessiooni kohta.

 • Märkus: Hind sõltub sessiooni kestusest ja nõupidamise keerukusest.

 • Kasulikkus: Strateegiline nõupidamine aitab ettevõtetel määratleda pikemaajalisi eesmärke ja arendada konkreetseid tegevuskavasid nende saavutamiseks. See teenus pakub sügavamat mõistmist turu võimalustest ja väljakutsetest, aidates juhtkonnal teha teadlikke otsuseid, mis suunavad ettevõtte pikaajalist kasvu ja edukust.

 • Sihtgrupp: jaekaubandus ettevõtted ja teenindussektori ettevõtted.

Ettevõtte juhendite ja standardite koostamine

 • Investeering: 300 - 800 eurot 

 • Märkus: Lõplik hind sõltub projekti mahust, spetsifikatsioonidest.

 • Kasulikkus: Juhendite ja standardite väljatöötamine tagab ühtsed tööprotsessid ja kvaliteedistandardid kogu organisatsioonis. See aitab vältida segadust, parandada töö efektiivsust ja tagada kõrge kvaliteeditase toodetes või teenustes. Teenust saab kombineerida koolitustega, et toetada juhendite rakendamist igapäevastes tegevustes.

 • Sihtgrupp: klienditeenindus ja müügiorganistatsioonid.

Organisatsioonikultuuri audit ja arendamine

 • Investeering: 1000 - 3000 eurot projekti kohta.

 • Märkus: Hind sõltub organisatsiooni suurusest ja projekti keerukusest, sealhulgas vajalike intervjuude, küsitluste ja analüüsi ulatusest.

 • Kasulikkus: Organisatsioonikultuuri audit ja arendamine aitavad tuvastada ja kujundada ettevõtte kultuurilisi väärtusi, tõhustades seeläbi töötajate kaasatust ja pühendumust. See teenus pakub strateegilisi soovitusi kultuurilise ühtsuse tugevdamiseks, mis toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist ja parandab töökeskkonda.

 • Sihtgrupp: keskmised ettevõtted.

Virtuaalsete meeskondade arendamine

 • Investeering: 500 - 2000 eurot.

 • Märkus: Lõplik hind sõltub meeskonna suurusest, projekti kestusest ja spetsiifilistest vajadustest. Lõplik hind määratakse kindlaks lähtuvalt kliendi eesmärkidest, et tagada teenuse maksimaalne mõju.

 • Kasulikkus: See teenus keskendub virtuaalsete meeskondade tõhususe ja koostöö parandamisele, pakkudes lahendusi kaugtöö väljakutsetele. Investeering aitab kaasa sujuvamale kommunikatsioonile, tõhustab projektijuhtimist ja suurendab meeskondade paindlikkust ja reageerimisvõimet. 

 • Sihtgrupp: Distatsilt töötavad meeskonnad.

Töötajate sooritusvõime ja klienditeeninduse auditid

 • Investeering: 500 - 2000 eurot projekti kohta.

 • Märkus: Hind varieerub sõltuvalt uuringu keerukusest, osalejate arvust.

 • Kasulikkus: Töötajate rahuolu ja kaasatuse uuringud pakuvad väärtuslikku tagasisidet ettevõtte juhtkonnale, võimaldades neil mõista ja parandada töötajate kogemust. See teenus aitab tuvastada töötajate vajadusi ja ootusi, suurendades töörahulolu, vähendades tööjõu voolavust ja tugevdades meeskonna ühtekuuluvust.

 • Klienditeeninduse auditid ja vaatlused aitavad tuvastada kitsaskohti ning täiustada kliendi edu ning väärtuse loomist.

 • Sihtgrupp: väike ja keskmised ettevõtetd.

bottom of page