top of page

Mida ma teen?

Enamasti toob kuni 20% müügimeeskonnast ligi 80% tulemustest, kuid see ei pea nii olema. 20/80 printsiip kannatab erandeid ja lahendus seisneb järjepidevas treeningus.

Võta mind appi sisetreenerina 2 kuni 12 kuuks, et järjepidevalt ning süstemaatiliselt treenida meeskonna oskusi müügis ja klienditeeninduses ning tõsta nende sooritusvõimet. Iganädalased treeningud ja personaalne lähenemine vastavalt igaühe tasemele ja isikupärale aitavad vähendada lõhet nõrgimate ja tugevamate vahel. Kokkuvõttes kasvavad tulemused, kõigi heaolu ning vähenevad kulud värbamisele ja uute inimeste pidevale väljaõppele.

Juhtimine on protsess, mis hõlmab erinevaid tegureid ja mõjusid. Igas valdkonnas ja keskkonnas on omad eripärad, ressursid ja tegurid. Leian, et kohanemisvõime ja oskus olemasolevas keskkonnas efektiivselt toimida aitab juhil saavutada soovitud edu.

Juhtide partnerina pakun 1:1 juhtimiscoach'ingut ja konsultatsiooni, et sul oleks spetsialiseerunud partner ja personaalne ekspert oma eesmärkide saavutamisel. Minu näol on tegemist ressursiga, et rakendada ja täiustada protsesse, mis aitavad tagada soovitud tulemusi ja personali järjepidevat kasvu. Samuti toetan sind vajalike oskuste ja harjumuste rakendamisel, nagu delegeerimine, vestlused, järjepidev enesearendamine, ajajuhtimine, prioriteetide seadmine, usaldus, töörituaalid, ning aitan ületada erinevaid takistusi ja väljakutseid.

Koolitused ja töötoad turgutavad personali ning pakuvad uusi arusaamu, perspektiive ning teadmisi. Vabaneb vastupanu ja lahenevad takistused, mis toetavad panustamist ja fookuse seadmist olulistele asjadele. Pakun koostöö ja suhtlemise, enesejuhtimise ja motivatsiooni, müügi ja klienditeeninduse ning juhtimise alaseid inspireerivaid koolitusi ja töötubasid.

Digiõppe sisu koolitusplatvormile - töötan välja ja loon sisu e-kursuste ja koolituste jaoks. Kaasahaaravad ja lihtsad videod, tekstid, testid ja harjutused on eelduseks, et teadmiste ja oskuste omandamine oleks efektiivne.

Ärikonsultandina aitan lahendada kitsaskohti, et täiustada müüki ja klienditeenindust ning toetan erinevate protsesside digitaliseerimist. Aitan värvata vajalikke müügimeeskonnaliikmeid ning töötan välja ettevõtte jaoks vajalikud klienditeenindustandardid ja tulemuspalgasüsteemid. Toetan ettevõtte tulemuste saavutamiseks vajalike mõõdikute valikutel ja rakendamisel, mis aitavad saavutada soovitud tulemusi.

1:1 konsultatsioon ettevõtjale, et sul oleks personaalne ekspert, kellega oma äriteemadel mõtteid jagada ja toetust saada. Loovas sünergias on meil võimalik avastada uudseid lahendusi.

Jäta mulle sõnum oma kontaktidega ja selgitame välja, kuidas saan sinule kasulik olla. 

Tänan, vastan peagi!

bottom of page