top of page

Kliendirahulolu vähenemine

Kliendirahulolu vähenemine võib olla murettekitav nähtus ja selle põhjused võivad olla erinevad.

 

Kliendirahulolu vähenemise peamised põhjused:

 • Ebatõhus suhtlus: Kui klienditeenindus ei suuda selgelt ja efektiivselt suhelda. Näiteks, kui klienditeenindaja ei suuda küsimustele kiiresti ja täpselt vastata või kui suhtlus on ebaviisakas.

 • Pikk ooteaeg: Kui kliendid peavad pikalt ootama teenindust või vastust oma päringutele, võib see tekitada rahulolematust.

 • Ebaprofessionaalne käitumine: Näiteks, kui töötajad ei ole viisakad, ei kuula tähelepanelikult klientide muresid või ei näita üles huvi probleemide lahendamise vastu.

 • Vigased lahendused: Kui klienditeenindus ei suuda pakkuda adekvaatseid ja vigadeta lahendusi klientide küsimustele või probleemidele. Probleemide aeglane lahendamine: Kui kliendi probleemidele ei reageerita kiiresti või need jäävad lahendamata.

 • Puudulik koolitus: Kui töötajatel puudub vajalik koolitus ja pädevus, võib see viia klienditeeninduse kvaliteedi languseni. Näiteks, kui nad ei ole hästi kursis toodete või teenuste omadustega.

 • Toote või teenuse kvaliteedi langus: Kui toote või teenuse kvaliteet langeb, võivad kliendid olla pettunud ja vähendada oma rahulolu.

Kuidas see probleem väljendub?

 • Vähenenud lojaalsus: Kliendid ei ole valmis ettevõttega pikemaajalisi suhteid looma ning kliendid ei värba kliente.

 • Negatiivne suusõnaline reklaam: Rahulolematud kliendid jagavad negatiivseid kogemusi teistega, mõjutades potentsiaalseid kliente.

Kuidas lahendada kliendirahulolu vähenemist koolituste kaudu:​​

 • Suhtluskoolitused: Korralda koolitusi, mis aitavad paremini suhelda klientidega. See hõlmab nii suuliselt kui ka kirjalikult suhtlemise parandamist.

 • Probleemide lahendamise koolitused: Töötajatele tuleks anda koolitusi kiireks ja tõhusaks probleemide lahendamiseks. See peaks hõlmama ka klientide kaebuste professionaalset käsitlemist.

 • Klientide tagasiside koolitused: Õpeta töötajatele, kuidas koguda ja analüüsida klientide tagasisidet ning kuidas seda tagasisidet positiivselt ära kasutada, et parandada teenust ja suhteid klientidega.

 • Müügioskuse koolitused- vajaduste selgitamine, küsimine, kuulamine, lisamüük, ülesmüük.

 • Mõtteviisi ja hoiakute koolitused- mõtteviis ja hoiakud määravad suurema osa edukast klienditeenindusest.

 • Kliendi edu ja väärtuse pakkumise koolitused.

 • Toote või teenuse koolitused- toote või teenuse kvaliteedi tõstmisele pühendunud koolitused. Töötajad peaksid olema hästi kursis toote/teenuse omadustega ja oskama klientidele selgitada, kuidas need vastavad nende vajadustele.

Terviklik lähenemine nõuab sageli mitmeid samme. Minu isiklik kogemus selles valdkonnas on lai ning juhtidele mõeldud koolitustel laiendame juhi kliendikeskset vaadet ning koostame isikliku plaani klienditeeninduse efektiivses juhtimiseks oma meeskonnas.

 

Olen seisukohal, et klienditeenindajad, kes on hoitud, hoiavad ka kliente. Mul on suur heameel juhendada koolitusi ja töötubasid, et käsitleda

seda teemat sügavuti.

 

Koolituste raames õpime looma kliendile väärtust, toetama kliendi edu ning õpime mõistma klienti täiesti uuest vaatenurgast.

Pakun rõõmuga koostööd ka kogu ettevõtte kliendikese vaate arendamisel. Iga organisatsiooni liige on tegelikult osas kogu sellest ahelast ning teeninduskeskne hoiak on majandustegevuse vundament.

bottom of page