top of page

Julgus teadlikult juhtida

 

Tänapäeval on üha enam levinud mõisted agiilne, transformatiivne, teadlik ja seda täitsa põhjendatult. Leian, et just need kolm võimet ja oskuste esindajat on tänapäevase juhtimisstiili tugevad trumbid.

 

Avatud, rikkalikku ja panustava ettevõtja mõtteviisiga juhid on võimelised genereerima võimalusi ning viima ellu võimatut. Nende kavatsus on küpsetada ja jagada, mitte saada suuremat ampsu olemasolevast pirukast. See oskus on tegelikult loomupärane ja kõnetab südant. Eelmist ajastut iseloomustas arusaamine ja uskumus, et ei jagu, ressursid on piiratud ning ellujäämine on ohus. Selle ajastu märksõna on areng, kasv! Ellujäämine on out! 

Teadlikkus aitab olla kohal, sest võimalused ei asu tulevikus vaid siin ja praegu, igas hetkes ning ootavad valimist.

 

Juhtimisstiil on ajas muutuv nähtus ning oma võimete ning oskuste arendamine, toetab varjatud potentsiaali avanemist ning uute ja toetavate lahenduste leidmist.

Treeningu lõppedes on juhil uued vaatepunktid, teadlikkus ning mõistab ettevõtliku juhi mõtteviisi, tööriistu ja väärtuseid ning saab neid igapäevaselt enda valikute juures rakendada.

Uued ajad uued tuuled...

Käesolevat ajastut iseloomustavad rikkalikud võimalused, vabadus ning valikud. Selle teadvustamine ja viljelemine muudab juhid vastupandamatuks ja elujõulisteks, sest see toidab loomupärast võimet luua.

Teemad

Loomingulisus ja genereerimine

Mõlemad võimed on üliolulised ning täielikult arendatavad. Inimesed sageli arvavad, et neis puudub loomingulisus ja genereerimise võimekus. Sageli pannakse loomingulisus samasse kasti kunstilise loomingulisusega ja kuna joonistamine või kirjutamine pole nende oskus, ei ole inimesed enda arvates loomingulised. Treeningul avastame ja avardame loomingulisust, et genereerida äri ja uusi võimalusi. Genereerimine on üks põnev võime, mida me sageli lihtsalt ei teadvusta

Verstapostid, kiire tagasiside, vastutuse jagamine ning küsimuste küsimine

Käsitleme visiooni, eesmärke ja elluviimist nii nagu seda teevad ettevõtjad. Seeläbi arendad endas ettevõtja mõtteviisi ja oskuseid. Ettevõtlikus on samuti arendatav.

Interaktsioon, jõustamine, inspiratsioon ja pühendumine

Sageli juhid väldivad aktiivset suhtlemist ja seeläbi koostöös olemist erinevatel põhjustel. Sõprus oma alluvatega on midagi valet jne. Veel paljud asjad on valed ja sobimatud. Sunnitakse ennast kiitma ja tunnustama ning iga hinna eest peab eeskujuna näitama jne. Tõele aga otsa vaadates ei toimi need asjad nii ning see põhjustab ikka ja jälle rahulolematust. Arutame lahti igasugused vaatepunktid ja sind piiravad uskumused, et asju vaadata uuest vaatepunktist. Arendame teadlikkust ja õpime seda ennast jõustavalt kasutama.

bottom of page