top of page

Motivatsiooni langus ja konfliktid

Edukas motivatsiooni taastamine nõuab sageli mitmekülgset lähenemist, kus juhid tegelevad nii organisatsiooniliste kui ka individuaalsete aspektidega.

5 põhjust motivatsiooni langusele:

  1. Ebaselged eesmärgid ja ootused: Kui töötajatel puudub selgus selle kohta, mida neilt oodatakse ja kuidas nende panus aitab kaasa organisatsiooni eesmärkidele, võib see tekitada motivatsiooni puudumist. Inimesed vajavad mõistmist selle kohta, kuidas nende töö mõjutab suuremat pilti.

  2. Puuduvad väljakutsed või arenguvõimalused: Kui töötajatel puuduvad väljakutsed või võimalused ennast arendada, võib see kaasa tuua igavuse ja rahulolematuse. Inimestel on vaja tunda, et nende töö pakub neile võimalust kasvada ja õppida.

  3. Puuduv tunnustus ja tagasiside: Motivatsioon võib langeda, kui töötajad ei saa piisavalt tunnustust oma pingutuste eest või kui neile ei anta regulaarselt tagasisidet. Tunnustus ja tagasiside on olulised, et inimesed tunneksid end väärtustatuna ja motiveerituna.

  4. Halb juhtimine ja suhtlus: Juhtimisstiil võib oluliselt mõjutada töötajate motivatsiooni. Kui juhid ei ole selged suhtlusel, ei toeta ega innusta oma meeskonda, võib see tekitada frustratsiooni ja motivatsiooni langust.

  5. Puudulik töö- ja eraelu tasakaal: Kui töötajad tunnevad end pidevalt ülekoormatuna ja ei suuda säilitada tasakaalu töö- ja eraelu vahel, võib see põhjustada motivatsiooni langust. Inimesed vajavad aega puhkamiseks ja isiklikeks tegevusteks, et säilitada vaimne ja emotsionaalne tasakaal.

Konfliktide lahendamine nõuab tundlikku lähenemist ja sageli on vaja mitut strateegiat. Ennetavad meetmed, nagu selge suhtlus, rollide selgitamine ja väärtuste rõhutamine, võivad aidata vältida konflikte. Samuti on oluline juhtimisstiil, mis soodustab avatud suhtlust ja koostööd, aidates vähendada võimalusi konfliktideks.

 

5 konfliktide tekke põhjust:

  1. Ebaselged ootused ja rollid: Konfliktid võivad tekkida, kui töötajatel või meeskonnaliikmetel on erinevad arusaamad oma rollidest, vastutusest ja organisatsiooni ootustest. Selged ja läbipaistvad juhised on olulised, et vältida segadust ja konflikte.

  2. Suhtlusprobleemid: Puudulik suhtlus võib põhjustada arusaamatusi ja konflikte. Kui teave ei liigu piisavalt selgelt või kiiresti, võivad tekkida valestimõistmised ja frustratsioon.

  3. Ressursside ebapiisav jaotus: Konfliktid võivad tekkida, kui töötajatele ei jagata piisavalt ressursse, olgu need ajalised, rahalised või inimressursid. Konkurents ressursside pärast võib viia konfliktideni meeskonnas või organisatsiooni erinevate osade vahel.

  4. Erinevad väärtused ja eesmärgid: Kui töötajad või meeskonnad on erinevatel arusaamadel ettevõtte väärtustest, eesmärkidest ja kultuurist, võivad tekkida konfliktid. Ühiste väärtuste ja eesmärkide puudumine võib põhjustada pingeid.

  5. Isiklikud konfliktid ja ebasobiv käitumine: Isiklikud konfliktid ja ebasobiv käitumine, nagu näiteks kiusamine, võivad tekitada töötajate vahel pingeid ja konflikte. Sellised konfliktid võivad kiiresti mõjutada meeskonna dünaamikat ja üldist töökeskkonda.

Juhtidele mõeldud koolitustel saame arendada tõhusat suhtlemist, argumenteerimist, empaatiat, eesmärkide seadmist, kaasamist, delegeerimist ja töötajate arendamist, mis kõik toetavad produktiivsust, selgust ning isikliku ja professionaalset kasvu.

Koolituste põnevaks kohaks on skriptid. Leian, et just argumenteerimata vastupanu on see, mis paneb töötajad mõtlema asju omamoodi ning sageli destruktiivselt.

bottom of page