top of page

Sooritusvõime langus ja arengu aeglustumine

Kuidas lahendada sooritusvõime langust ja arengu aeglustumist ettevõttes 

Sooritusvõime langus ja arengu aeglustumine ettevõttes on väljakutsed, millele tuleks teadlikult reageerida. Juhi ja ettevõtja jaoks on oluline mõista, et langus ja seisak annab märku vajadusest sisemiselt laieneda- mõtteviis, eesmärgid, emotsioonid ning tegevused. Hästi valitud lähenemisviis koolituste ja coachingu kaudu aitab pöörata seisaku ja languse ümber.

Peamised põhjused miks sooritusvõime langeb:

1. Stress ja läbipõlemine.

2. Puudulikud oskused/rutiin/töötaja ei tunne arengut.

3. Ebaefektiivne kommunikatsioon.

Toon siinkohal kõige sagedasema näite müügiosakonna sooritusvõime langusest, et illustreerida probleemi.

 

Müügiesindajad peavad iga kuu saavutama kindlad müügikvoodid.

 

Viimasel ajal on märgatud järgmist:

 • Ülesande sooritamine võtab aega ja ei anna tulemust: Müügiesindajad vajavad oluliselt rohkem aega, et täita oma igapäevaseid müügikohustusi.

 • See, mida on lihtne teha, on lihtne ka tegemata jätta: Müügiesindajad hakkavad vältima teatud müügikohustusi. Näiteks võib neid näha ignoreerimas mõningaid kõnesid või ignoreerimas olulisi müügilepingute täitmise nõudeid.

 • Ülesannete täitmisel on hooletusest tulenevaid eksimusi: Stressi ja läbipõlemise tõttu muutuvad müügiesindajad hajevil ning teevad rohkem vigu, näiteks valeandmete esitamine klientidele või oluliste dokumendifailide unarusse jätmine.

 • Kokkulepetest kinnipidamine on nõrk ning vastutusest püütakse hoiduda: Müügiesindajad hakkavad sagedamini lükkama edasi lubatud tähtaegu ja vastutust, väites, et nad on üle koormatud, et kohustusi täita.

 • Sagedased haigestumised, virisemine, pidevad hõõrumised: Müügiesindajad võivad hakata sagedamini puuduma töölt haiguse tõttu ning töökeskkonnas võib suureneda negatiivsus, virisemine ja kolleegide vahelised konfliktid.

 • Seejuures võib märgata, et inimeste fookus on hajunud, nad eelistavad omavahel suhelda või olla hõivatud muude tegevustega, mitte aga täita oma põhikohustusi müügiosakonnas.

 • Lisaks võib täheldada, et töötajad avaldavad soovi parema palga järele või viitavad sellele, et nende töö kvaliteet oleks parem, kui neile pakutaks paremaid töötingimusi.

Kuidas koolitused, coaching ja ärikonsultatsioon saavad aidata taastada sooritusvõimet ja kiirendada arengut ettevõttes.

 • Küsimus pole selles, et me tahame vähem teha vaid selles, et me tahame jõudu, et rohkem teha. Mitmed praktikad ja isiklik arenguplaan aitavad meil häälestuda ja efektiivselt taastuda.

 • 20/80 millised tegevused/rituaalid toetavad meid ja millised mitte. Väga sageli valib inimene keerukama ja raskema tee, sest tal on mingi sisemine vastupanu teatud ülesande osas. Õpime iseendast üle saama! Mõteviisi ja emotsionaalse intelligentsuse arendamine.

 • Meeskonnatöö tugevdamine on võtmekoht. Suurepärane sooritusvõime on koostöö, kus iga liige on osaline.

 • Juhtimiselane kasvamine ja parimate praktikate kasutamine, et viia oma meeskond tippu. Tippmeeskondade juht oskab näha oma liikmete väärtust ja potentsiaali ning teeb imet, et iga kangelane tema meeskonnas seda ka ise endas märkaks.

Võta minuga ühendust, kui soovid tegeleda oma ettevõtte sooritusvõime tõstmisega.

bottom of page