top of page

Juhtidele

Minu koolitused juhtidele valmivad koostöös ning tulnevalt soovitud seisundist. Iga seisund on oma olemuselt protsess, mis hõlmab sisemist tööd ning uute oskuste ja võimete igapäevast arendamist. 

Mõned perspektiivid juhttide soovitud seisunditest: 

Tõhus ja jätkusuutlik juhtimine

Juht soovib, et tema juhtimisstiil ja otsused looksid tulemusi ning viiksid ettevõtte või organisatsiooni jätkusuutliku edu suunas.

Meeskonna võimekus ja positiivsus

Juhid tahavad, et nende meeskond oleks mitte ainult pädev, vaid ka positiivne ja pühendunud.

Kliendi rahulolu ja lojaalsus

Juht soovib, et tema ettevõte või toode/teenus teeniks klientide usaldust ning tagaks nende rahulolu ja lojaalsuse.

 

Innovatsioon ja ettevõtte areng

Juht soovib julgustada innovatsiooni ning näha ettevõtte pidevat arengut ja kasvu

 

Tulemuslikkus ja kasumlikkus

Juht soovib, et tema juhtimine viiks ettevõtte kõrge tulemuslikkuse ja kasumlikkuse suunas

Järjepidev eneseareng juhina

Juht soovib luua tasakaalu isikliku elu ja karjääri vahel, et elada täisväärtuslikult ja heaolus. 

Toetan ettevõtteid juhtimise väljakutsetes

1

Sooritusvõime langus ja arengu aeglustumine

Produktiivsuse ja postitiivsuse loomise oskuste arendamine.

2

Motivatsiooni langus ja konfliktid

Koostöö ja suhtlemisoskuste arendamine.

3

Kliendirahulolu vähenemine

Kliendikeskse mõtteviisi, visiooni  ja teenindamisoskuste  arendamine.

Lühiseminarid ja loengud juhtidele
 

Lühikoolituste ja loengute eesmärk on pakkuda uusi taipamisi ning käsitleda teemasid mitte traditsioonilist vaatepunktidest. Käsitlen erinevaid teemasid ka lühietekannetena kooslekute või seminaride raames.

Lühiseminar

Mõtteviis ja mõtlemine

Lühikoolitus

Teadlikult juhtimine

Lühikoolitus 

Spetsialistist juhiks

bottom of page